Naamswijziging

Misschien is de naam Altena Evenementen een bekendere naam voor u! Helaas hebben we noodgedwongen onze naam moeten veranderen naar Altenaevents. Verder is er niks veranderd behalve de naam.

Historie

Altenaevents( oud altena Evenementen) is een jonge en dynamische organisatie gevestigd te Tilburg. De bij de organisatie betrokken personen kunnen echter bogen op een rijke ervaring in het organiseren van markten, braderiën en pasar malam’s, van bijna 30 jaar. Ook promotie- en reclame activiteiten voor bijv. winkelcentra behoren tot onze werkzaamheden. Met de aanwezige kennis en kunde kan Altena Evenementen in korte tijd uitgroeien tot een organisatie die ruimte biedt aan een tiental medewerkers.

Missie

Onze ervaringen in de afgelopen jaren hebben onze organisatie en onze medewerkers gesterkt in de overtuiging dat wij voor onze opdrachtgevers, bezoekers en standhouders de meest geschikte partner zijn om hen met onze vakkundigheid en flexibele inzet bij te staan in het welslagen van hun activiteiten. Wij organiseren en verzorgen onze evenementen geheel in goed overleg met onze opdrachtgevers, met als uitgangspunt dat de wensen van de klant maatgevend zijn.

Projecten

Gedurende de bijna 30 jaar opgedane ervaring m.b.t. het organiseren, hebben onze medewerkers meer dan tweeduizend evenementen georganiseerd in diverse winkelcentra, sporthallen, recreatieparken, markten e.d. Een opsomming hiervan zou te veel ruimte in nemen en wij willen u als site-bezoeker dan ook graag verwijzen naar onze evenementenkalender.